Ev Sahibi Kiracının Eşi Hakkında İcra İşlemi Başlatabilir Mi?

23 Mart 2022

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira borcu ödemeleri zaman zaman sıkıntı çıkarabilmektedir. Ev sahipleri alacaklı oldukları durumlarda normal yollardan tahsilat yapamayabiliyorlar. Bu durumda da icra kanalı ile tahsilat yapılmaya çalışılıyor. Lakin eğer kiracının haczedilecek bir mal varlığı yoksa o zaman da tahsilat yapılamıyor. Böyle bir durumda da ev sahibi kiracının eşinden bu borcu tahsil etmeyi isteyebiliyor. Peki kiracının eşi kira borcundan sorumlu mudur? Kira borcu için kiracının eşine haciz gönderilebilir mi? 

KİRA BORCUNDAN EŞ SORUMLU MUDUR?

Kira borcunda eşin sorumluluğu oldukça merak edilen bir konudur. Öncelikle bu sorumluluğun tespiti için kiracılık ilişkisinin nasıl kurulduğuna bakılmaktadır. Eğer yazılı bir kira sözleşmesi ile kiracılık ilişkisi klurulmuşsa bu resmi belge niteliğindedir. Kira borcunun tarafı da kanunen kira sözleşmesinde kiracı sıfatıyla ismi bulunan kişidir. Bundan dolayı eşin kira borcu ile alakalı direkt bir sorumluluğu hukuken yoktur. Kira borcu borçlu kimse ondan tahsil edilebilir. Ev sahipleri böyle bir durumda borç tahsilatı için kiracının eşine icra takibi başlatamazlar. Başlatılsa dahi itiraz ile icra takibi durdurulabilmektedir. 

Kira sözleşmesi yazılı olarak kurulmamış ve sözlü olarak kurulmuşsa o zaman hukuken farklı durum tespitlerinin yapılması gerekmektedir. Kanunen kira sözleşmelerinin yazılı olmsı şart değildir. Sözlü olarak da kira sözleşmeleri kurulabilir. Böyle bir durumda kiracının kim olduğunun ispat edilebilmesi için taraflara bazı ispatlar gerekmektedir. Eğer kiracının eşi ispat edilerek kiracı olarak gösterilebilirse o zaman kira borcundan sorumlu olur. Lakin bunun ispat edilebilmesi oldukça zordur.

Ev sahipleri kiracı olarak muhatabın kiracının eşi olduğunu ispat edebilmesi için bir banka transferine, bir alındı veya ödendi belgesine ihtiyaç duyacaktır. Bunun mahkeme aracılığı ile belge olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu ispat yükümlülüğü çok kolay değildir. Bunun için de kiracının eşinin kira borcu sorumluluğu yoktur.

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.