Gizlilik Politikası

Gayrimenkulcu.com sitesinin tüm hakları MEGLAN Bilgi Teknolojileri Ticaret ve Ltd. Şti.'ne aittir. Gayrimenkulcu.com tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik kuralları doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. Gayrimenkulcu.com Üye'nin siteyi aşağıdaki Gizlilik  Kurallarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gayrimenkulcu.com Gizlilik kurallarında  öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Gayrimenkulcu.com vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir.  Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak birgaranti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarınıGayrimenkulcü.com tavsiye etmektedir.

Gayrimenkulcu.com işbu Gizlilik Kurallarını herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir ve yahut da yenileyebilir. Gayrimenkulcu.com' nundeğişiklik yaptığı Gizlilik Kurallarında hükümleri www.gayrimenkulcu.com adlı web sitesinde("Web Sitesi") yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Gayrimenkulcu.com yenilenen sözleşmeler konusunda bireysel ve kurumsal üyeleri uyaramayabilir.Ancak bu durumda Gizlilik Kuralları  söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali www.gayrimenkulcu.com adlı web sitesine("Web Sitesi") yüklenecektir. İşbu sebeple Gayrimenkulcu.com güncellenen Gizlilik Kuralları hakkında bireysel ve kurumsal üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal üyelerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Gizlilik Kurallarını her kullanım öncesi kontrol etmelerini Gayrimenkulcu.com önermektedir. İşbu Gizlilik Kuralında kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal üyeleri tanımlayabilecek isim- soy isim, telefon, adres,e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartıbilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Gayrimenkulcu.com,kullanıcıların kendisine www.gayrimenkulcu.com  adlı web sitesi ("Web Sitesi")üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlariçin kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak,üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

·Yayınlar göndermek,

·Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

·Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

·Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

·Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Bireysel ve kurumsal üyeler  Web Site’sini kullandığı andan itibarenkendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, buGizlilik Kuralında anlatıldığı gibi  Gayrimenkulcü.com tarafından kullanılmasınıkabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamenbireysel ve kurumsal üyelerin özgür iradeleri ile  Gayrimenkulcü.com’a sağlanmaktadır. Bireyselve kurumsal üyeler bu kişisel bilgileri Gayrimenkulcü.com’a verip vermemekteserbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal üyelere daha çabuk ve kalitelihizmet sunabilmek için, işbu platformda üyelerden talep edilen bilgilerintamamını vermelerini Gayrimenkulcü.com önermekte ve ayrıca, talep edilenhizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerinegetirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel vekurumsal üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması üyelerinsorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur.Böyle bir durumda  Gayrimenkulcü.com’un  hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi yanlış,yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle  Gayrimenkulcü.com’un bir zarara uğramasıhalinde bu zararı tazmin yükümlülüğü üyelere aittir.

Gayrimenkulcü.com bireysel ve kurumsal üyelerinvereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır.

Gayrimenkulcü.com  Web Sitesi’ne üyelik ve kişileştirmehizmetleri verebilmek için bireysel ve kurumsal üyelerden temin edilen kişilerbilgileri aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerdebulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerinipaylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyelertarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülenamaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Gayrimenkulcü.com tarafından iletilen işbu ticarielektronik iletileri üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise info@gayrimenkulcu.com  adresine e-posta gönderip listeden çıkmalarıgerekmektedir. Gayrimenkulcü.com işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesindençıkışlarını sağlayacaktır. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronikiletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halindeüyeler  İletişim sayfasında yer alan İletişim Bilgileri aracılığı ileGayrimenkulcü.com

ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunlarınivedilikle giderilebilmesi için, Gayrimenkulcü.com , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri,kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Gayrimenkulcu.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır  saklama yükümü olarak ve gizliliğin sağlanmasıve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KULLANICI ADI VE ŞİFRE

Bireyselve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Gayrimenkulcü.com üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Kullanıcı'nın Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır,üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. Kullanıcı adı ve şifreninizinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecekdurumlardan Gayrimenkulcu.com sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda Gayrimenkulcu.com  bilgilendirilmelidir. Gayrimenkulcu.com üyesi olarak belirlenen güvenlik  gizlilik kurallarına uymayan ve dikkatealmayan bireysel ve kurumsal üyelerden Gayrimenkulcü.com güvenlik - gizlilik kurallarınınaksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde Gayrimenkulcü.com sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde"Müşteri Temsilcileri " birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

Bu WebSitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveynçocuğunun Web Site’ye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri Gayrimenkulcu.com ile Web Sitesi üzerinden paylaşabilir. Gayrimenkulcu.com bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Gayrimenkulcu.com ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Gayrimenkulcu.com sistemden silecektir. 

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.