Yönetici Ne Kadar Aylık Ücret Alır?

7 Mayıs 2022

Apartmanlarda ve sitelerde genel işleyişi devam ettirmek, ortak yaşamın sürmesini sağlamak, hesapları tutmak ve maliyetleri planlamak gibi görevler yönetimler tarafından yapılmaktadır. Yönetimlerde bulunan yöneticilerin ise zamanlarını harcayacakları yöneticilik görevi için herhangi bir ücret alıp almayacakları merak edilmektedir. Apartman ve site yöneticileri aylık ücret alırlar mı?

YÖNETİCİLER ÜCRET ALIR MI?

Apartman ve sitelerde yöneticilerin ücret alıp almayacaklarına dair kesin bir hükümde bulunan herhangi bir yasa bulunmamaktadır. Belirli bir şekilde apartman ve site yöneticileri ücret alabilecekleri gibi yine belirli şartlarda bu görev herhangi bir ücret alınmadan da yapılabilir. Bundan dolayı yöneticiler ücret alırlar veya ücret almazlar şeklinde kesin bir hükme varılamamaktadır.

YÖNETİCİLER NASIL ÜCRET ALABİLİRLER?

Apartmanlarda ve sitelerde yöneticilerin ücret alabilmeleri için bazı ücret belirleme usullerinin uygulanması gerekir. Eğer yönetim planında yöneticilerin ücret alacakları yazılıysa bu ücret ödenmektedir. Ayrıca Kat Malikleri Genel Kurulu ile yönetici belirlenmişse ücret alabilir şeklinde de karar alınabilir. Bunun yanında dışarıdan bir yönetici atanacaksa yapılacak olan sözleşmede yöneticinin alacağı ücret belirlenebilir ve bu ücret tüm apartmanca ödenir. Hatta bu sözleşmede ücret belirlenmemiş dahi olsa yönetici makul sınırlarda kalmak kaydıyla ücret talebinde bulunabilir.

ÜCRET ÖDENMEZ KARARI ALINABİLİR Mİ?

Apartman ve site yönetim planlarında yöneticilere ücret ödenmeyeceği yazılı olabilir. Ayrıca Kat Malikleri Genel Kurulu’nda da yöneticilere ücret ödenmeyeceğine dair karar alınabilir. Ancak yönetici eğer o apartmanda veya sitede kat malikiyse ücret alamaz şeklinde karar verilmiş olsa dahi kendi payına düşen yönetim giderinin yarısına katılmama hakkına sahiptir. Lakin bu giderler içerisinde yatırım ve demirbaş giderleri yer almamaktadır. Yönetici kat maliki bu giderlere eksiksiz olarak katılmak zorundadır.

 

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.