Ev Sahipleri Kiracılardan Faiz Talep Edebilirler Mi?

9 Mart 2022

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkilerde belirleyici olan kira ödemelerinin aksayıp aksamamasıdır. Diğer konularda yaşanan anlaşmazlıklar bir şekilde çözüme kavuşturuluyor ama kira bedelleri gününde ödenmediği durumda taraflar arasında ilişkiler kopabiliyor. Peki gününde kira ödemesi yapmayan kiracıya karşı ev sahipleri faiz talep edebilirler mi? Kira gecikirse faiz işletilebilir mi? 

GECİKEN KİRA İÇİN EV SAHİBİ FAİZ İSTEYEBİLİR Mİ?

Kira sözleşmeleri ile hem ev sahiplerine hem de kiracılara bazı yükümlülükler verilmektedir. Bu yükümlülükler tarafların birbirlerine karşı sorumluluklarıdır. Kiracıların ev sahiplerine karşı en önemli yükümlülükleri ise kira bedellerini zamanında ödemeleridir. Kira ödeme zamanları taraflarca kira sözleşmesi yapılırken belirlenmekte ve sözleşmeye işlenmektedir. Kiracılar zamanında ödeme yapmakla yükümlüdürler. Zamanında ödenmeyen kira bedeli ev sahibini mağdur etmektedir. 

Ev sahibi zamanında alamadığı kira bedeli için faiz işletme hakkına sahiptir. Ancak öncelikle bu faizin ne kadar olacağına dair kira sözleşmesine bakılmalıdır. Kira sözleşmelerinde bu geciken kira bedellerine uygulanacak olan faizin oranı konusunda taraflar daha önce mutabakat sağlamış olabilirler. Eğer sözleşmede böyler bir madde varsa ev sahibi orada yazılı oranı gecikme faizi olarak işletebilir. 

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkilerde belirleyici olan kira ödemelerinin aksayıp aksamamasıdır. Diğer konularda yaşanan anlaşmazlıklar bir şekilde çözüme kavuşturuluyor ama kira bedelleri gününde ödenmediği durumda taraflar arasında ilişkiler kopabiliyor. Peki gününde kira ödemesi yapmayan kiracıya karşı ev sahipleri faiz talep edebilirler mi? Kira gecikirse faiz işletilebilir mi? 

GECİKEN KİRA İÇİN EV SAHİBİ FAİZ İSTEYEBİLİR Mİ?

Kira sözleşmeleri ile hem ev sahiplerine hem de kiracılara bazı yükümlülükler verilmektedir. Bu yükümlülükler tarafların birbirlerine karşı sorumluluklarıdır. Kiracıların ev sahiplerine karşı en önemli yükümlülükleri ise kira bedellerini zamanında ödemeleridir. Kira ödeme zamanları taraflarca kira sözleşmesi yapılırken belirlenmekte ve sözleşmeye işlenmektedir. Kiracılar zamanında ödeme yapmakla yükümlüdürler. Zamanında ödenmeyen kira bedeli ev sahibini mağdur etmektedir. 

Ev sahibi zamanında alamadığı kira bedeli için faiz işletme hakkına sahiptir. Ancak öncelikle bu faizin ne kadar olacağına dair kira sözleşmesine bakılmalıdır. Kira sözleşmelerinde bu geciken kira bedellerine uygulanacak olan faizin oranı konusunda taraflar daha önce mutabakat sağlamış olabilirler. Eğer sözleşmede böyler bir madde varsa ev sahibi orada yazılı oranı gecikme faizi olarak işletebilir. 

Kira sözleşmesinde kira bedeli ödemelerinin gecikmesi durumunda faiz işletilebileceğine dair bir madde yoksa o zaman devreye yasal faiz oranı girmektedir. Ev sahibi böyle bir durumda yıllık yüzde 12 olan yasal faiz oranını geciken kiraya uygulayabilir ve kiracılardan da bunu talep edebilirler. Kiracı bunu kabul etmez mahkeme yolunu seçmek istese de sonuç olarak bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Yargıtay tarafından daha önce alınan emsal karara göre geciken kira bedelleri üzerine yasal faiz işletilebilir. 

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.