Adalet Bakanlığı Satış Giderleri Tarifesi 2022 Yayımlandı

9 Mart 2022

Adalet Bakanlığı beklenen Satış Giderleri Tarifesi 2022 duyurusunu yayımladı. 8 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Satış Giderleri Tarifesi bugün itibari ile resmen yürürlüğe girmiş oldu ve icradan yapılan satışlarda yatırılacak olan rakamlar değişti. 

İcradan satılık konut, apartman dairesi, müstakil ev, arsa, tarla gibi taşınmaz mallar ile araba, yük vasıtaları, kamyon, dolmuş, iş makinaları gibi araçlar için ödenecek olan satış giderlerine zam geldi. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tarife ile 2022 yılında ödenecek olan satış giderleri rakamları belirlenmiş oldu. 

SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ 2022

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Satış giderinin avans olarak ödenmesi

MADDE 3- (1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur.

(2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir.

Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri (Resmi Gazete)

MADDE 4- (1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

(3) İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri

MADDE 5- (1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Taşınır mallara ilişkin satış gideri

MADDE 6- (1) Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Diğer mallara ilişkin satış gideri

MADDE 7- (1) Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır.

Satış giderleri

MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre yatırılması gereken satış giderleri aşağıda gösterilmiştir:

Taşınmaz Mallar İçin

5.780,00 TL

Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin

Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları

2.880,00 TL

Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı

3.110,00 TL

Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır)

3.930,00 TL

İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork

4.470,00 TL

Taşınır Mallar İçin

840,00 TL

 

 

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

İCRADAN EV ALMA MASRAFLARI 2022 KAÇ TL OLDU?

Yayımlanan yeni tarife kapsamında icradan ev alan kişilerin ödeyecekleri masraf tutarı 5 bin 780 TL olarak ilan edilirken icradan araba almanın masrafı ise 2 bin 880 TL seviyesine yükseltildi. Taşınır mallar için talep edilen masraf kalemi ise 840 TL oldu. Söz konusu yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe gireceği için 8 Mart 2022 tarihi itibari ile icradan ev almak isteyen kişiler artık Adalet Bakanlığı'na satış gideri olarak 5 bin 780 liralık ödeme yapmakla yükümlü tutulacaklar.

 

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.