Apartmanlarda Aidat Ödeme Yükümlülüğü Ne Zaman Başlar?

17 Şubat 2022

Aidat konusu birçok başlık altında sık sık gündeme gelen bir meseledir. Günümüzde yüksek aidat tutarları nedeniyle birçok kişi site benzeri konutlarda yaşamaktan kaçınıyor. Peki, bir konuta yeni taşınan kişinin aidat ödeme yükümlülüğü ne zaman başlar? İşte yanıtı...

AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN BAŞLAR?

Apartman ve konut sitelerinde, malik ve kiracıların genel giderlere Kat Mülkiyeti kanunu kapsamında belirtildiği şekilde ödenmesi gerekmektedir. Taşınmaza ilişkin malik kişi kim ise aidat borcunu o kişi ödemelidir. Malik belirtilen dairede oturmuyor olsa dahi bu borcu ödemek zorundadır. Ancak henüz iskanı alınmamış, kat irtifakı bozulmamış ise; bu durumda aidat borcunu müteahhit ödemek durumundadır. 

Malik kişi taşınmazı bir kişiye kiralamış ise aidat ödeme yükümlülüğü yine malikin sorumluluğundadır. Ancak kiracılar, kirada oturdukları dönem süresince aidat ödemelerini kendileri karşılamak zorundadır. Eğer kiracı aidat borcunu ödemiyorsa, apartman yöneticisi ya da kapıcı bu tutarı ev sahibinden tahsil etmelidir. 

aidat ödeme yükümlülüğü

Kat irtifakı alındıktan sonra yeni kat malikleri daireyi aldıkları aydan itibaren orada oturmasalar dahil aidatı ödemekle yükümlüdürler. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bu durum şu ifadelerle açıklanıyor:

'' Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum be ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz ''

'' Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür ''

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.