Apartman Yöneticileri Nasıl Denetlenir

9 Mayıs 2022

Apartmanlarda işleyişin sürmesi için yöneticilerin olması bir gerekliliktir. Kat Mülkiyeti Kanunu da bu gereklilikten dolayı 8 ve daha fazla bağımsız bölüme sahip olan apartmanlarda yönetimlerin olmasını zorunluluk haline getirmiştir. Apartman yöneticileri belirli usullerle seçildikten sonra apartmanın yönetim planına, kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Türk Borçlar Kanunu’na göre apartmanı yönetirler. 

APARTMAN YÖNETİMİNİN DENETLENMESİ

Apartman yönetimlerinin denetlenmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bundan dolayı apartman yöneticisi seçildiği gibi Kat Malikleri Genel Kurulu’nda kat malikleri içerisinden denetçi de seçilmektedir. Apartmanın büyüklüğüne göre değişmekle beraber 1 kişi de denetçi olabilmektedir 3 kişi de. Bunun kararını Kat Malikleri Genel Kurulu vermektedir.

Kat Malikleri genel Kurulu yöneticilerin görevlerini ne şekilde yaptıklarını takip edebilirler. Bu maksatla gelir ve gider hesaplarının denetlenmesi amacıyla genel kurul belirli sürelerde denetim gerçekleştirebilir. Net bir periyot belli olmasa da genellikle bu denetim üç ayda bir yapılmaktadır. Ancak Kat Malikleri Genel Kurulu bu denetim faaliyetini tamamen seçilmiş denetim kuruluna da devredebilir. Bu şekilde denetleme kurulu apartman yönetiminin gelir ve giderlerini denetleyip bazı hükümlere varabilir. Herhangi bir olumsuzluk olması durumunda apartman yönetimi kat malikleri tarafından değiştirilebilir.

YÖNETİCİLER KİME KARŞI SORUMLUDUR?

Apartman yöneticileri kat maliklerine karşı vekil sıfatıyla sorumludurlar. Kat maliklerinin onayı ile göreve gelen apartman yönetimleri bu sorumlulukları gereği belirli koşullarda hesap vermek durumdadırlar. Denetim kurulunun herhangi bir usulsüzlük tespit etmesi ve bunun hukuki sürecinin başlatılması ile apartman yönetimleri kanun önünde de hesap vermek durumunda kalıp usulsüzlüğün cinsine göre bazı şiddetli cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.

 

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.