Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

12 Şubat 2022

Resmi Gazete ile yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yayımlanan yönetmelik kapsamında bir önceki yönetmelikte yayımlanan bazı maddelerde ibare değişiklikleri yapılırken Bina kimlik sertifikasının bedelleri için yapılacak olan ödemeler için ise belirlenen tarih 1 Mart olarak ilan edildi. 1 Mart tarihi itibari ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sektörün beklediği bina kimlik sertifikası bedeli ilan edilecek. 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı grupları ve bu gruplara” ibaresi “Yapı denetimi hizmet bedeline esas yapı gruplarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapı denetim kuruluşunca” ibaresi “yapı müteahhidince” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bina kimlik sertifikasının bedelleri Bakanlıkça, her yıl 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

12 şubat yönetmeliği

Söz konusu yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girerken yönetmelik maddelerini Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.