Apartmanın Altındaki Dükkanlar Aidat Vermek Zorunda Mı?

28 Şubat 2022

Apartmanlarda bulunan dükkanlardan apartman aidatı alınıp alınmayacağı konusu çoğu zaman kafalarda soru işareti yaratıyor. Dükkanların apartman aidatına katılıp katılmayacağına ilişkin hususlar Kat Mülkiyeti Kanunu'nda açıklanmıştır.

APARTMANDAKİ DÜKKANLAR AİDAT ÖDER Mİ?

Apartmanlardaki dükkanların aidat ödemesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 20. maddede ilgili bilgiler bulunuyor. buna göre, dükkanlar da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka anlaşma olmadığı müddetçe aidat ödemeleri gerekiyor. 

Kanunda dükkan sahipleri, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine katılmakla yükümlü oluyor. 

Apartmandaki dükkan sahibinin gider ya da avans payını ödememesi durumunda, diğer kat malikleri ya da yönetici tarafından kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilmektedir. Konu hakkında icra takibi başlatılabilir, gider ve avans payını ödemeyen kat maliki için ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş olarak gecikme cezası ödemek zorundadır. 

Kanunda yer alan bilgilere göre, apartman içerisinde ya da altında bir dükkanı bulunan kişilerin herhangi bir apartman hizmeti almasalar dahi aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişi bu ücreti ödemezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir ve diğer apartman sakinleri tarafından konu hakkında dava açılabilir. Bu nedenle dükkan sahiplerinin de aylık düzenli olarak aidat ücreti ödemesi gerekiyor. 

 

Kaynak:emlak365. com

Yorumlar

©2015-2024 | Gayrimenkulcu.com Tüm Hakları Saklıdır.